KULTURA ORGANIZACYJNA

W PKE pracuje wiele osób od lat związanych z przedsiębiorstwem, które znają je od samego początku i które rozwijały się wraz z nim.

Traktujemy to jako dużą zaletę, gdyż dzięki temu udało się nam zgromadzić rozległą wiedzę, którą możemy przekazać nowym pracownikom. Z kolei nowo zatrudnione osoby wnoszą do organizacji cenny wkład i nowe pomysły. 

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody ze wszystkich dziedzin techniki, począwszy od serwisu, a skończywszy na wewnątrzfirmowym dziale rozwoju, który za pośrednictwem nowoczesnych metod i narzędzi opracowuje złożone aplikacje i platformy integracyjne.

Jako pracodawca PKE oferuje dobrą atmosferę pracy i krótkie drogi decyzyjne.
Jesteśmy zainteresowani długoletnią współpracą z naszymi pracownikami.
Tylko w ten sposób można zapewnić zrównoważony rozwój firmy.

Nasi pracownicy mają wpływ na sukces naszego przedsiębiorstwa; tym samym naszym największym kapitałem jest cały personel i jego wiedza.