Badania i rozwój

Dział badań i rozwoju PKE odpowiada za cały proces opracowywania produktów firmy włącznie z ich specyficznymi dla poszczególnych projektów funkcjonalnościami.
W naszej pracy stosujemy metodologię lean i agile, zapewniając ciągłe udoskonalanie procesów wewnątrzfirmowych.

Dział rozwoju pracuje wspólnie z dynamicznie działającymi zespołami opracowującymi funkcje (feature teams), które współpracują z przypisanym właścicielem produktu nad implementacją różnych cech produktów.

W celu poprawy jakości zwracamy uwagę na jak najwyższy poziom automatyzacji testów. Dzięki automatycznym kontrolom kosztowne i powtarzalne testy oprogramowania mogą być regularnie i szybko przeprowadzane w miarę opracowywania danej cechy. Takie podejście obniża koszty testów i skraca cykle przekazywania informacji zwrotnych.

Dzięki regularnym weryfikacjom technologicznym i refakturyzacji oraz szkoleniom dział rozwoju zapewnia, że w zakresie technologii i procesów oferowane produkty są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, a pracownicy mają dostęp do najnowszych rozwiązań.

Uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, PKE wraz ze swoim działem rozwoju aktywnie pracuje nad przyszłościowymi koncepcjami i technologiami dotyczącymi podstawowej działalności firmy, do jakich zaliczamy systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy wideo, stanowiska kontrolne i systemy komunikacji z celami więziennymi.