Planowanie i zarządzanie projektami

Planowanie projektów

Na spotkaniu z klientem uzgadniamy techniczne warunki brzegowe i opracowujemy – w oparciu o jego wytyczne – indywidualną koncepcję rozwiązania.
Jednocześnie stale analizujemy tworzone rozwiązanie pod względem stabilności i dostępności oraz oceniamy jego trwałość.

Nasi doświadczeni i kompetentni kierownicy projektów pełnią funkcję głównych osób kontaktowych dla klienta i wspierają go swoim know-how na każdym etapie projektu.

Wykonanie funkcji specjalnych, a tym samym i realizacja specjalnych życzeń naszych klientów w rozsądnych ramach czasowych są możliwe dzięki naszemu wewnętrznemu działowi rozwoju i platformie integracyjnej.

Zarządzanie projektami

Nasi kierownicy projektów pełnią rolę głównych osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami. Profesjonalna i kompetentna realizacja projektu klienta pod względem stawianych wymagań jest dla nas rzeczą oczywistą.

Firmie PKE skupia się głównie na długofalowej obsłudze projektu, klienta i relacji z nim.
Oferujemy zarówno realizację projektu, jak i długoterminową relację budującą lojalność, włącznie ze wsparciem w fazie powdrożeniowej.