TECHNIKA BUDYNKÓW/ELEKTROTECHNIKA

Dział PKE zajmujący się techniką budynków działa jako całościowy i niezależny od produktów instalator kompleksowych systemów wysokiego i niskiego napięcia, a także świadczy usługi powdrożeniowego wsparcia technicznego.

Wykorzystujemy przy tym wieloletnie doświadczenie i kompetencje naszych profesjonalnie przeszkolonych pracowników.
W centrum naszego zainteresowania znajdują się zarówno zleceniodawcy prywatni, jak i publiczni.

Mając na celu zapewnienie optymalnej korzyści klienta, oferujemy:

 • Instalacje średnionapięciowe do 20 KV
 • Systemy zasilania awaryjnego z napędem spalinowym
 • Zasilanie bezprzerwowe
 • Rozdzielnice niskiego napięcia i przełącznice główne
 • Instalacje pomiarowe, sterujące i regulacyjne
 • Szpitalne techniki instalacyjne
 • Instalacja EIB
 • Systemy oświetlenia awaryjnego
 • Okablowanie systemów komputerowych
 • Konserwację, serwis i naprawy
 • Planowanie wykonawcze i projektowanie